KAI


Lokalizacja: Warszawa, ul. Książęca
Kategoria: biurowo biurowy
Powierzchnia użytkowa: 1647 m2

Projekt: 2003-2004
Realizacja: -
Opis: 

Punktem wyjścia było założenie, że budynek siedziby KAI powinien odpowiadać na pytanie czym jest Katolicka Agencja Informacyjna, wyrażał jej charakter. KAI pisze o sobie: „Jednym z najważniejszych celów KAI jest przełamywanie barier milczenia wokół problematyki kościelnej i zagwarantowanie obecności informacji religijnej w strumieniu informacyjnym, jaki dociera każdego dnia do milionów Polaków.”
Koncepcja na architektoniczne przedstawienie powyższego twierdzenia jest następująca: Od zewnątrz budynek pokryty jest ciemną, betonową oprawą mającą charakteryzować stereotypowe myślenie o Kościele jako instytucji zdominowanej przez kler. Czarna fasada ma także nasuwać skojarzenia z czarnym habitem, który jest symbolem oddania się na pokorną służbę Bogu i ludziom. Zewnętrzna, gruba skorupa kryje jasne, świetliste, otwierające się na niebo i świat wnętrze, co ma symbolizować istotę Kościoła, jego przesłanie, świetlistość.
Prosta, wyrazista forma ma świadczyć o sposobie przekazywania informacji poprzez KAI, stanowi ona tło dla wspaniałych detali sąsiednich elewacji.
Budynek zamyka północną pierzeję ulicy Książęcej, tak aby uniemożliwić dalszą jej zabudowę, zasłaniającą Skarpę Warszawską.
Poziome podziały płyt prefabrykowanych odpowiadają podziałowi funkcjonalnemu wnętrza.

Zespół autorski:  mgr inż. arch.  Tadeusz  Bienias    

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wnętrz KAI

AT3 Studio                         AL. 3-maja 5 lok.60                        00-401 Warszawa                        +48 602 737 946                     email:info@at3studio.pl